Klíčové hodnoty

1. Zaměření na zákazníka
Jen individuální a profesionální přístup ke každému zákazníkovi mohou zajistit jeho spokojenost.

2. Optimalizace výroby a služeb
Minimalizace nákladů zajišťuje přijatelnou cenu a tak nepřímo ovlivňuje i výrobu. Jelikož se naše společnost neustále vyvíjí a proces výroby automatizuje, doba zpracování zakázek se tím přímo úměrně zkracuje.

3. Provozní dokonalost
Díky udržování co možná nejvyšší úrovně čistoty na pracovišti je zajištěn bezproblémový chod výroby. K němu přispívají i optimální pracovní podmínky našich zaměstnanců.

4. Zpětná vazba
Komunikace je velmi důležitá. Naše společnost tento fakt řadí do předních priorit. A to jak komunikaci mezi zákazníkem a vedením společnosti, tak i mezi vedením společnosti a zaměstnanci.

5. Bezpečnost práce
Jedině spolehlivý a uvědomnělý zaměstnanec je schopen na 100% plnit své pracovní povinnosti. Proto se u nás pravidelně v měsíčních intervalech provádí jak kontrola bezpečnosti práce, tak i s ní související školení.

6. Výstupní kontrola
Každý výrobek se před předáním zákazníkovi důkladně kontroluje, tím se zajišťuje jeho bezvadnost, která je naší nejvyšší prioritou. Díky ní může zákazník spoléhat na kvalitu našich produktů a dále se jí nezatěžovat a tak plnit své závazky včas.

7. Ekologie
Tato kategorie je módním trendem doby a ani naše společnost na ni nezapomíná. S ní souvisí co nejšetrnější způsob výroby našich produktů i samotné třídění a likvidace odpadů při ní vzniklých.

8. Zisk
Jedině díky striktnímu dodržování všech předchozích bodů je možné zajistit spokojenost našich zákazníků a s tím přímo související chod společnosti v kladných číslech, což dokazuje její dlouholetá tradice.