Historie společnosti

Firma zahájila svoji činnost jako fyzická osoba roku 1992 v provozovně v Prostějově výrobou izolačních skel. Zakoupením výrobních prostor v Nezamyslicích v roce 1994 došlo k rozšíření sortimentu výrobků o lepená bezpečnostní, protihluková a balistická skla. O rok později se začíná s jednoduchým opracováním skla. Z důvodu naplnění výrobních kapacit v Nezamyslicích, došlo v roce 1996 k rozšíření výrobních prostor o novou halu, jež byla dále rozšířena v roce 2008. V témže roce byla výroba izolačních skel převedena do Nezamyslic. Celková rekonstrukce původních prostor a jejich rozšíření proběhli v letech 1999 - 2001. V současné době tedy probíhá výrobní proces v moderních prostorách na ploše cca 1500 m2. V roce 2004 došlo ke změně právní subjektivity na společnost s ručením omezeným.